Telekomünikasyon Nedir ? Detaylarıyla Anlayalım.

By | 25 Mayıs 2016

Telekomünikasyon Nedir?

 • Fransızca télécommunication sözcüğünden geçmiştir.
 • Ses, yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin tel, radyo, optik veya başka elektromanyetik dizgelerle iletilmesi, bunların yayımı ya da alınmasını ifade eder.

Telekomünikasyon ( Haberleşmenin Tarihçesi )
Tarih boyunca haberleşmek için kullanılan yöntemler:

İlk yöntem bağırarak haberleşmedir. Uzun mesafede yetersiz kalmıştır.

 • Daha sonra davullar, dumanla, güvercin ile haberleşme yapılmıştır.
 • İlk elektrikli telgraf 1837 yılında,
 • Telefonun icadı 1876 yılında «Alexander Graham Bell» tarafından yapılmıştır.

[IMG]

Günümüzde;

 • Radyo
 • Tv
 • Sabit telefon ve Cep telefonu
 • İnternet v.b.

Türkiye’nin Haberleşme Geçmişi:

 • Graham Bell’in telefonu icadından 5 yıl sonra, (1881) ilk telefon hattı İstanbul’da Posta ve Telgraf Nezareti ile Yeni Cami Postahanesiarasında çalıştırıldı.
 • 1909 yılında İstanbul’da Büyük Postanen binasına 50 hatlık, manyetolu telefon santralı kuruldu.
 • Balkanların ve Türkiye’nin ilk otomatik telefon santralı 1926 tarihinde Ankara’da işletmeye açıldı.
 • 2000 hat kapasiteli olan bu santral iki sene sonra 3000 hatta çıkarıldı.
 • İstanbul’daki santraller 1931 senesine kadar manuel olarak çalıştı
 • Ankara ile İstanbul arasında ilk telefon haberleşmesi 1 Temmuz 1929 tarihinde tek devre ile açıldı.

Veri iletişimi
İletişim:

 • Düşüncelerin, fikirlerin, mesajların ve bilginin diğer insanlarla paylaşılması işlemidir
 • Bilginin bir yerden başka bir yere iki uç arasındaki ortamlar ve cihazlar kullanılarak karşılıklı olarak iletilmesine bilgi (veri) iletimi denir.
 • Buradaki temel amaç veriyi, kayıpsız bir şekilde karşı tarafa ulaştırmaktır.

Telekomünikasyon Sistemi

Uzak ile bilgi alışverişi yapmak üzere oluşturulan Sistemlere Haberleşme (TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMİ) denir.
[IMG]

 • Verici ( transmitter , tx)
 • Alıcı ( receiver , rx)
 • İletim ortamı(transmission)

Olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

İletim Ortamları
İletim ortamları:

 • Bakır kablo :Bilgi elektrik ile iletilir.
 • –Koaksiyel Kablo
 • –Bükümlü şebeke kablosu
 • –CAT 5, CAT 6 kablo

[IMG]

 • Fiber kablo: Bilgi ışık ile iletilir.
 • Hava :Elektromanyetik dalgalarla iletilir.
 • –Radyolink
 • –GSM Baz istasyonları
 • –Kablosuz ağ (hot spot)

Haberleşme Yapıları

 • Veri iletişimi, iki cihaz arasındaki iletim ortamları üzerinden yapılabilir.
 • Her cihaz;
 • –Verici (sadece veri gönderen),
 • –Alıcı (sadece veri alan)
 • –Hem verici hem alıcı pozisyonlarında olabilir.
 • Bundan dolayı, üç farklı haberleşme yapısı tanımlıdır.
 • –Basit haberleşme: TV -Tek yönlü -Alıcı bilgi gönderemez
 • –Yarı çift yönlü haberleşme : Telsiz – Alıcılar sıra ile konuşur.
 • –Tam çift yönlü haberleşme :
 • Telefon (Her iki kişi de aynı anda konuşabilir)
 • Modem (Her iki modem de aynı anda bilgi gönderebilir.)

Bilgi Nasıl İletilir?
İletilen Bilgi Türleri

 • Ses
 • Data (internet)
 • –Yazı
 • –Resim
 • –Video
 • IPTv (Tivibu)
 • Youtube

Görüntülü haberleşme

Bilgi nasıl iletilir?

 • Haberleşme sistemlerinde taşınan bütün bilgi sayısal verilere dönüştürülür (1 ve 0)
 • –Ses, yazı, resim, video …

[IMG]

 • Sayısal veriler paketlenir ve etiketlenir.
 • Paketlerin gideceği yer etiketlerine bakılarak tespit edilir.
 • –Ses için telefon numarası,
 • –Data için IP Numarası
 • Paketlenen veriler sistemler ve iletim ortamları kullanılarak alıcıya ulaştırılır.
 • Alıcıdaki sistemler sayısal verileri orijinal hallerine dönüştürüp kullanıcıya sunar.

Bilgilerin sayısal verilere dönüştürülmesi.

 • Günlük hayatımızda 10’luk sayı sistemini kullanıyoruz.
 • –0,1,2,3,4,5,..9
 • Bilişim sistemlerinde 2’lik sayı sistemi kullanılır.
 • –0 ve 1 rakamları kullanılır.
 • –İkilik sayı sistemindeki her bir sayıya «bit» denir.
 • Hız: İletişimde hız birimi 1 sn içinde gönderilen bit sayısı ile ölçülür.
 • –1 Mbit: 1 sn. de 1.000.000 bit
 • –10 Mbit: 1 sn. de 10.000.000 bit
 • –100 Mbit: 1 sn. de 100.000.000 bit
 • –1 Gbit: 1 sn. de 1.000.000.000 bit
 • –10 Gbit: 1 sn. de 10.000.000.000 bit

Bilgi nasıl iletilir?

 • Yazı Sayısal verilere dönüştürüldüğünde
 • –Her bir harf 8 bitlik bir sayı ile ifade edilir.
 • Ses sayısal veriye dönüştürüldüğünde;
 • –1 sn ses 64kbit, 64.000 bitlik bir sayı ile ifade edilir.
 • Resim sayısal veriye dönüştürüldüğünde;
 • –Her resim pixel’lerden oluşur. 5 Mpixel bir kamera ile çekilen resimde 5.000.000 Pixel vardır.
 • –Her bir pixel 24 bitlik bir sayı ile ifade edilebilir.
 • –Bu resim 24x5Mbit=120Mbit ile ifade edilir.
 • Video: Arka arkaya gösterilen resim ve sesten ibarettir.
 • –1sn. Video için ortalama 24-30 kare resim gerekir.
 • –Resim kalitesi (çözünürlük, kare sayısı (fps), bit rate ve kullanılan sıkıştırma teknolojisine göre (MPEG4, Divx v.b) bit sayısı değişir.
 • –1sn full HD videoà Çözünürlük: 1280×720 HD, 30fps, ve 38kbit/s olan video 32 Mbit sayı ile ifade edilir.

Hız nedir?

 • Haberleşme sistemlerinde hız, 1 saniyede gönderilen/alınan bit sayısı ile ölçülür. Birimi «bit/sn» dir.
 • –bit/sn
 • –1000 bit/sn à 1 Kbit/sn
 • –1000 Kbit/Snà 1 Mbit/Sn
 • –1000 Mbit/snà 1Gbit/sn
 • –1000 Gbit/snà 1 Tbit/sn; (Terabit)
 • Bilişimde dosya boyutları byte olarak ölçülür.
 • 1 byteà8 bitten oluşur.
 • 20MB bir dosyaà 20×8=160 Mbit’tir.
 • 16 Mbit indirme hızıyla 10 sn’de indirilebilir. (160 Mbit/16 Mbit=10 sn) (20 MB/16 Mbit=1,25sn değil)
 • Gönderilen bilgi paketlerinin yaklaşık %20’si sistemlerin eklediği bilgilerdir (paketin geldiği adres, gideceği adres v.b) Bu sebeple her paket içinde gelen bilgini bir bölümü müşterinin işine yaramaz.
 • Bu yüzden 20MB bir dosyanın indirilmesi normal olarak 10sn fazla sürer.

Telekomünikasyon Nedir Hakkında Detaylı Bilgi için.

Bir Cevap Yazın